Skip to main content

Nosaltres » Serveis » Formació i difusió » Disseny de material divulgatiu

Servei d’assistència tècnica per a la renovació dels cartells dels espais naturals protegits i del passeig fluvial de Tordera

Client: Ajuntament de Tordera

Data: 2021
Àmbit: Tordera

1

Identificar i valorar l’estat dels cartells per a determinar quins cal renovar
2

Definir el contingut i disseny dels cartells a renovar
3

Supervisió dels treballs de desmuntatge, retirada i col.locació dels nous cartells
Skip to content