Skip to main content

Nosaltres » Serveis » Formació i difusió » Campanyes de sensibilització ambiental

Control i seguiment de compostadors per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica a Tordera

Client: Ajuntament de Tordera

Data: 2015
Àmbit: Tordera

1

Fer un recompte de compostadors lliurats en domicilis particulars .
2

Avaluar el grau d’utilització de cada compostador en una escala quantificable i fer una valoració del total municipal.
3

Assessorar en el cas de dubtes i donar resposta.
4

Aconseguir finalment reduir la fracció orgànica municipal en un 3% anual
5

Establir la documentació tècnica a aportar pels licitadors així com les millores a aportar
6

Establir un banc de preus de les diferents tipologies de treballs de manteniment així com unes freqüències mínimes dels treballs
Skip to content