Skip to main content
 

EGAM SL

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

 

EGAM SL

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

 

EGAM SL

Enginyeria, Estudis i Gestió Ambiental SL

Consultoria ambiental

EGAM, S.L. és una consultoria ambiental especialitzada en estudis, projectes i direccions ambientals d’obres, avalada per una experiència de més de 30 anys en el sector ambiental.

Oferim solucions integrals a les necessitats dels nostres clients, tant en el camp de les administracions públiques com de l’empresa privada o de particulars.

El nostre equip

Disposem d’un equip multidisciplinar que ens permet oferir solucions globals i de qualitat en tots els nostres serveis.

Joan Borrell Ruscalleda

Llicenciat en Biologia i Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental

Director i soci fundador. Àmplia experiència en assistències tècniques ambientals, direccions d'obra i redacció de projectes de restauració ambiental, especialment en l'àmbit d'espais fluvials i zones humides.

Geòrgia Rodoreda Bartrés

Llicenciada en Ciències Ambientals

Directora Tècnica Adjunta. Àmplia experiència en estudis d’avaluació d’impacte ambiental, estudis de planificació i gestió del medi natural, connectivitat ecològica i projectes de restauració ambiental. També en formacions en centres universitaris i altres organismes.

Núria Rafanell Vila

Llicenciada en Ciències Ambientals

Tècnica amb una àmplia experiència en estudis d’impacte ambiental, planificació i gestió del medi natural i projectes de restauració. Especialista en simulació de l’impacte acústic i disseny de mesures correctores. Responsable de l’àrea d’acústica.

Montse Samper Carbó

Llicenciada en Biologia

Tècnica amb àmplia experiència en projectes de restauració ambiental, estudis d’avaluació d’impacte ambiental, de planificació i gestió del medi natural i en assistències tècniques ambientals d’obra.

Anabel Luque Muñoz

Tècnica en Gestió Administrativa

Cap administrativa per a les operacions de gestió i administració en els processos comptables, fiscals i financers de l’empresa amb una llarga trajectòria i experiència laboral en el sector.

Maribel Marín Amat

Diplomada en Magisteri. Postgrau en Educació Ambiental i Postgrau en Direcció i Gestió de Recursos Humans.

Col·laboradora i sòcia fundadora. Assistència en tasques d'administració, finances i recursos humans.

Miguel Angel Revilla

Enginyer tècnic forestal.

Col·laborador. Àmplia experiència en direccions ambientals d'obra civil i com a cap d'obra en projectes de restauració ambiental i jardineria.

Victòria Diego Vives

Llicenciada en Biologia

Col·laboradora. Àmplia experiència en direccions ambientals d’obra civil, en estudis d’avaluació ambiental i d’ordenació del medi natural.

Eduard Sendra Ferrer

Enginyer Tècnic Forestal.

Col·laborador. Experiència des de 1996 en direccions ambientals d'obra, restauració paisatgística, jardineria i projectes forestals.

Blanca Botey de Rojas

Llicenciada en Biologia i Màster en Sistemes d’Informació Geogràfica

Col·laboradora. Especialista en Geoinformació i Sistemes d’Informació Geogràfica aplicats al medi ambient i al paisatge. Docent col·laboradora del màster en SIG de la UPC School (Universitat Politècnica de Catalunya).

Marc Franch Quintana

Doctor en Biodiversitat, Màster en Biodiversitat i Màster en Biologia Experimental (Universitat de Barcelona).

Col·laborador. Especialista amb amplia experiència en biodiversitat, ecologia , gestió forestal i conservació de la biodiversitat. Professor associat de la Universitat de Girona (UdG) del Grau de Biologia, el de Ciències Ambientals, i del Màster de Patrimoni Natural: Valorització i Gestió.

Algunes de les empreses que confien en nosaltres

Skip to content