Skip to main content
Nosaltres » Serveis » Assistència ambiental i direcció d’obra

Assistència ambiental i direcció d'obra

Tipologia d’estudis i exemples

Avaluació ambiental de plans, programes i projectes

Assistència tècnica ambiental de les obres del projecte constructiu del nou col·lector de salmorres. Conca del Llobregat. Ramal Llobregat. Tram: Abrera – Castellgalí. Lot 1 i Lot 2. Clau: JC-19235. Infraestructures.cat. Gener 2022- en curs

Assistència tècnica ambiental de les obres per a la implantació de la xarxa de tramvia i urbanització de la plaça de les Glòries (Barcelona). Fase 1. ESTEYCO. Febrer 2022 – en curs

+ info

Direcció ambiental d’obra del desdoblament de l’Eix Transversal C-25. Cedinsa Eix Transversal. Inici: Novembre 2007 / Finalització: Juliol 2013

Direcció d’obra de projectes de restauració

Direcció de les obres del projecte de restauració paisatgística i ordenació de l’ús social a l’Estanyol de la Guinardera fase II al terme municipal de Sant Cugat del Vallés. Àrea Metropolitana de Barcelona. Setembre 2023 – en curs

Direcció de les obres del projecte de naturalització i recuperació dels sistemes naturals a l’Embassament de l’Albagés. Mesures correctores i compensatòries del Regadiu del Sistema Segarra-Garrigues. Declaració d’Impacte Ambiental 2010. Clau: MA-17905. Infraestructures.cat. Inici: Novembre 2019 – Finalització: febrer 2021

Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut conjunta de manteniment de les obres del plec. Conservació semi-integral. Plantacions. Conservació de plantacions i mesures correctores d’impacte ambiental de carreteres de Catalunya 2016-2017. Clau: SC-SCC-15044. Infraestructures.cat. Inici: Gener 2017 – Finalització: gener 2019

+ info

Realitzem assistències tècniques ambientals a la direcció d’obra o al contractista de projectes d’obra civil (carreteres, metros, tramvies, canonades, línies elèctriques, urbanització). També oferim serveis de direcció d’obra de projectes de restauració ambiental (espais fluvials, zones humides, abocadors, activitats extractives) i de manteniment i conservació de plantacions i mesures correctores.

Skip to content