Skip to main content

Nosaltres » Serveis » Projectes i restauració ambiental » Restauració i ordenació del medi natural

Redacció del projecte executiu i memòria ambiental de l’actuació de recuperació del bosc de ribera al riu Ebre (tm de Xerta-Aldover-Tivenys- Benifallet i Garcia)

Client: Agència Catalana de l’Aigua

Data: 2023
Àmbit: 4 Km

1

Definir actuacions per a la recuperació del bosc de ribera
2

Dissenyar diferents tipologies d’actuacions per l’eliminació de la vegetació exòtica i/o invasora, que es troba actualment a l’espai, en especial, la canya (Arundo donax).
3

Preveure mesures per a reduir l’erosió en alguns trams fluvials
4

Disseny d’actuacions de restauració dels espais on es preveu l’eliminació de la canya, a través d’actuacions d’adequació morfològica, revegetació i tècniques de bioenginyeria
Skip to content