Skip to main content

Projecte per a l’execució d’un passeig fluvial per a vianants i bicicletes a les riberes de la riera de Pineda

Client: Ajuntament de Pineda de Mar

Data: 2011
Àmbit: 2 Km

1

Establir els criteris i condicions tècniques per a l’execució dels treballs de condicionament d’un passeig arbrat per a vianants i bicicletes al marge esquerre de la riera i per a la recuperació ambiental de l’espai fluvial.
2

Dissenyar mesures per a la millora de l’espai des del punt de vista paisatgístic com des del punt de vista ecològic, tot potenciant la diversitat vegetal, faunística i paisatgística de l’àmbit d’actuació
3

Ordenar els usos existents en l’espai fluvial i millorar la mobilitat i seguretat dels usuaris
4

Preveure actuacions per a l’estabilització i la protecció del marge fluvial esquerre enfront l’erosió emprant tècniques de bioenginyeria
5

Dissenyar actuacions de gestió de la vegetació per a l’eliminació de les espècies al·lòctones invasores presents.
6

Establir mesures per a afavorir l’ús social i de lleure del passeig
Skip to content