Skip to main content

Nosaltres » Serveis » Assistència ambiental i direcció d’obra » Direcció d’obra de projectes de restauració

Direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut conjunta de manteniment de les obres del plec. Conservació semi-integral. Plantacions. Conservació de plantacions i mesures correctores d’impacte ambiental de carreteres de Catalunya 2016-2017. Clau: SC-SCC-15044

Client: Infraestructures.cat

Data: 2019
Àmbit: Catalunya

1

Supervisió i control de les actuacions de conservació a les carreteres a fi de garantir la funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat de les mesures correctores executades
2

Control de les principals actuacions: reg, sega de la capa herbàcia, manteniment de tutors i/o protectors i manteniment de rotondes
3

Definició de detalls per a l’execució correcta de les feines, control del compliment del pla de treball i seguiment i certificació dels treballs executats
4

Les millores promogudes per la DAO en aquesta obra s’han traduït en l’adequació d’estructures per facilitar la connectivitat faunística (túnels, viaductes i ecoductes), la protecció d’arbres singulars i espècies florístiques d’interès, la contenció de terraplens amb murs verds, la substitució de grans terraplens per murs de terra armada o l’aplicació de mesures de retenció de sediments i neteja de rescloses en rieres.
Skip to content