Skip to main content

Nosaltres » Serveis » Assistència ambiental i direcció d’obra » Assistència tècnica ambiental en obra civil

Assistència tècnica ambiental de les obres per a la implantació de la xarxa de tramvia i urbanització de la plaça de les Glòries (Barcelona). Fase 1

Client: ESTEYCO

Data: 2022-2024
Àmbit: Barcelona

1

Seguiment, control i verificació ambiental de l’obra civil amb l’objectiu d’evitar i minimitzar impactes en fase d’obra i de revisió de projectes.
2

Assessorament i informació a la direcció d’obra i al contractista per tal d’evitar futurs impactes irreversibles i garantir una correcta integració paisatgística.
3

Verificació del compliment de les mesures correctores establertes per la Declaració d’Impacte Ambiental.
4

Seguiment dels Plans d’Ambientalització de l’obra i els programes de vigilància ambiental definits pels contractistes
5

Control sobre l’afecció de l’arbrat i zones verdes
Skip to content