Skip to main content

Nosaltres » Serveis » Projectes i restauració ambiental

Projectes i restauració ambiental

Tipologia d’estudis i exemples

Mesures correctores d’infraestructures lineals

Millora local. Mesures correctores d’impacte ambiental del condicionament de la carretera C-51 a Vilardida. PK 24+400 al 26+840. Tram: Vila-rodona. Clau: AT-00164.1-A1-C1. Infraestructures.cat. Març 2021

Mesures Correctores d’Impacte Ambiental del Projecte Modificat 4 Nova carretera Vic-Olot. Tram: Torelló – Túnel de Bracons – La Vall d’en Bas

+ info

Restauració i ordenació del medi natural

Redacció del projecte executiu i memòria ambiental de l’actuació de recuperació del bosc de ribera al riu Ebre (tm de Xerta-Aldover-Tivenys- Benifallet i Garcia). Agència Catalana de l’Aigua. Desembre de 2023

+ info

Projecte constructiu. Recuperació ecològica. Zona Humida de la riera de Riudecanyes. Clau: PC. RET-18313. Infraestructures.cat. Juliol 2022.

Projecte constructiu. Restauració ambiental de l’activitat extractiva “Pla de Bàscara” a Bàscara. Alt Empordà. Clau: PC. RAE-21216. Infraestructures.cat. Juliol 2022

Paisatgisme

Plec de manteniment de zones verdes de la ciutat de Barcelona. Parcs i Jardins de BCN. Maig 2015

Projecte per a l’execució d’un passeig fluvial per a vianants i bicicletes a les riberes de la riera de Pineda. Ajuntament de Pineda de Mar. Juliol 201

+ info

Elaborem projectes executius de restauració ja sigui a través del disseny de mesures correctores i compensatòries en l’àmbit de les infraestructures lineals (carreteres, ferroviàries, elèctriques, hidràuliques) ja sigui a través del disseny de mesures de restauració ambiental per a la recuperació ecològica d’espais alterats en el medi natural (espais fluvials, zones humides, extractives, abocadors, espais forestals). També elaborem projectes de paisatgisme i de revegetació de zones verdes, així com plecs de manteniment d’espais enjardinats o restaurats.

Skip to content