Skip to main content
Nosaltres » Serveis » Formació i difusió

Formació i difusió

Tipologia d’estudis i exemples

Formació ambiental

Taller de disseny de mesures correctores d’impacte ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. Juny 2014.

+ info

Campanyes de sensibilització ambiental

Control i seguiment de compostadors per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica a Tordera. Ajuntament de Tordera. Abril 2015

+ info

Disseny de material divulgatiu

Servei d’assistència tècnica per a la renovació dels cartells dels espais naturals protegits i del passeig fluvial de Tordera. Ajuntament de Tordera. Desembre 2021

+ info

Impartim formació ambiental en centres universitaris, administracions públiques i altres entitats. Realitzem campanyes de formació i sensibilització ambiental de diverses temàtiques i dissenyem material divulgatiu, informatiu o educatiu (cartells en espais naturals, itineraris de camins)

Skip to content