Skip to main content

Nosaltres » Serveis » Estudis i planificació del medi natural » Planificació, ordenació i gestió del medi natural

Assistència tècnica per a la definició de criteris ambientals en els projectes de plantes fotovoltaiques.

Client: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Data: 2022
Àmbit: Catalunya

1

Establir criteris en els projectes de PSF per tal que els impactes sobre els diferents vectors ambientals es redueixin.
2

Aconseguir augmentar la biodiversitat dins els límits de les plantes solars fotovoltaiques o el seu entorn immediat.
3

Plantejar mesures correctores, enfocades a augmentar la biodiversitat, tals com la preservació o potenciació de cobertes vegetals, la millora de la mobilitat de la fauna entre dins i fora de la planta, etc.
Skip to content