Skip to main content

Nosaltres » Serveis » Acústica » Estudis d’impacte acústic i mesures correctores

Estudi acústic C-17 del PK 1+500 a 7+000, C-33 del 78+580 a 83+500 i C-58 del 1+400 A 4+800. Montcada i Reixac. Clau: EU-CGB-20001

Client: Departament de Territori. Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat

Data: 2023
Àmbit: Montcada i Reixac (C-17,C-33 i C-58).

1

Definició dels antecedents i el marc legal aplicable.
2

Anàlisi de l’espai per on transcorren les infraestructures. Determinació dels receptors sensibles existents i sensibilitat acústica de l’espai.
3

Caracterització de la carretera, volum de trànsit previst, paviments, existència de mesures correctores preexistents, etc.
4

Avaluació de l’impacte acústic que provoquen les infraestructures sobre els receptors.
5

Determinació de la compatibilitat amb els valors límit establerts.
6

Determinació de mesures correctores. Estudi de viabilitat i anàlisi cost-benefici.
7

Elaboració de plànols d’impacte acústic.

Tipologia d’estudis i exemples

Skip to content